Datum | Date:  14 Julie 2017 | 14 July 2017
   Tyd | Time:  18:30 vir | for 19:00
   Plek | Venue:  Stonehenge, Parys
   RSVP:  Voor of op 15 Junie 2017 | Before or on 15 June 2017

   Koste per persoon | Cost per person:  R 180.00

Betaling aan | Payment to:
   Boran Beestelersgenootskap / Boran Cattle Breeder Society
   ABSA Bank
   Rekening no / Account no:  405 786 8603

Verwysing | Reference:
   U rekening nommer + Dinee 2017 / Your account number + Dinner 2017
   Faks na / Fax to:  086 518 4833

   Let Wel:  Vooraf bespreking is noodsaaklik.  Beperkte aantal plekke beskikbaar.
   U betalingsbewys moet asseblief die besprekingsvorm vergesel.  Geen bespreking op krediet.
   Geen terugbetaling sal gedoen word vir besprekings wat gekanselleer word nie.

   Important:  Reservation is essential.  Limited number of seats available.
   Proof of payment must accompany the reservation form.  No reservation on credit.
   No refunds will be made with regard to cancellation of reservations.

 
2012 - 2017 Boran Society of South Africa Website Terms & Conditions