■    Datum | Date:  20 Julie 2018 | 20 July 2018
■    Tyd | Time:  18:30 vir | for 19:00
■    Plek | Venue:  Afridome, Parys
■    Drag | Dress Code:  Semi-Formeel | Semi Formal
■    RSVP:  Voor of op 15 Junie 2018 | Before or on 15 June 2018

■    Koste per persoon | Cost per person:  R 280.00

Betaling aan | Payment to:
■    Boran Beestelersgenootskap / Boran Cattle Breeder Society
■    ABSA Bank
■    Rekening no / Account no:  405 786 8603

Verwysing | Reference:
■    U rekening nommer + Dinee 2018 / Your account number + Dinner 2018
■    Faks na / Fax to:  086 518 4833

   
      Naam / Name:
   
      Aantal Persone / Number of Persons:
   
 
 

■    Let Wel:  Vooraf bespreking is noodsaaklik.  Beperkte aantal plekke beskikbaar.
■    U betalingsbewys moet asseblief die besprekingsvorm vergesel.  Geen bespreking op krediet.
■    Geen terugbetaling sal gedoen word vir besprekings wat gekanselleer word nie.

■    Important:  Reservation is essential.  Limited number of seats available.
■    Proof of payment must accompany the reservation form.  No reservation on credit.
■    No refunds will be made with regard to cancellation of reservations.

 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
  Council   Tel:  (051) 4100 900   2012 - 2018 Boran Society of South Africa
  Breeders   Email:  christine@studbook.co.za   Website Terms & Conditions
  Upcoming Sales    
  Forms & Documents    
  Promotional Items